ساندویچ پانل

ساندويچ پانل ديواري ساندويچ پانل ديواري نسل جديدي از متريال هاي ساختماني بشمار مي روند كه در آينده اي نه چندان دور ساندويچ پانل جاي مصالح سنتي ساختمان ها را خواهد گرفت. ساندويچ پانل از لحاظ استقامت با مصالح سنتي برابري مي كند و هيچ گونه ضعفي در برابر مقابله با فشار از خود نشان […]